Dark clouds have blotted all lights from above; and we caged birds cry and ask you: 'My friend, is it the death moment of creation? Has God withdrawn His blessings from the sky?

Times were when the sudden breath of April would waft the distant fragrance of hope into our hearts, and the morning light would gild the iron bars of our prison with its golden spell and would bring the gladness of the open world into our cage.

But, see, it is all dark in the hills yonder, and not a thinnest rift has been made by the scimitar of light cutting through the massive gloom.

Our chains today sit heavy on our feet, and not a flush of glow is left in the sky with which to build an illusion of joy.

But let not our fear and sorrow pain you, my friend!

Come not to sit at the door of our cage to cry with us.

Your wings are unfettered.

Far away from us you soar beyond all clouds.

And from there send us the message in song:

'The light is shining for ever. The lamp of the sun is not out.

 

 

From: POEMS - 1942 - nr. 49

Translation: Liesbeth Meyer - 2021

 

 

Donkere wolken hebben elk licht boven uitgewist; wij gevangen vogels huilen en vragen u: 'Vriend, is dit de ondergang van de Schepping? Heeft God Zijn zegeningen terug getrokken uit de hemel?

Eens dreef de plotse zachte adem van april de vage geur van hoop in onze harten, en het ochtendlicht verguldde de ijzeren spijlen van onze gevangenis met haar gouden betovering en bracht de blijheid van de open wereld in onze kooi.

Maar kijk, het is helemaal donker ginds in de heuvels, en niet het minste kiertje licht snijdt door het dichte schijnsel.

Vandaag zitten onze ketens zwaar om onze voeten, en er is geen zuchtje glans achter gebleven in de lucht om een illusie van vreugde op te bouwen.

Maar laat onze angst en verdriet jou geen pijn doen, mijn vriend!

Kom niet bij de deur van onze kooi zitten om met ons mee te huilen. 

Jouw vleugels zijn ongeboeid.

Ver van ons vandaan zweef jij hoog boven alle wolken uit.

En stuur ons vanuit daar in de vorm van een lied het bericht:

 'Het licht schijnt voor altijd. De lamp van de zon is niet uit.'