De zon schijnt, de regen valt in bakken naar beneden,

de bladeren glinsteren in het bamboebos,

de geur van de nieuw bewerkte aarde vult de lucht. 

Onze handen zijn sterk, onze harten  blij,

terwijl we van ochtend tot avond zwoegen

om het land om te ploegen.

De geest van een dichter danst

in wiegende cadans over de weilanden,

zijn verzen van groene lijnen schrijvend,

rimpelingen vol huivering spreidend over het rijpend rijstveld.

Het hart van de Aarde is vol blijdschap

in het zonnig oktober,

in de wolkeloze nachten van de volle maan,

terwijl we van ochtend tot avond zwoegen

om het land om te ploegen.

 

From: POEMS - 1942 - nr. 44

Translation: Liesbeth Meyer - 2021

 

 

The sun shines, the rain pours down in showers,

the leaves glisten in the bamboo grove,

the smell of the newly tilled earth fills the air.

Our hands are strong, our hearts glad,

as we toil from morning till night

to plough the land.

The spirit of a poet dances

in swaying cadence along the meadows,

writing its verses of green lines,

spreading ripples of thrill through the ripening rice field.

The Earth's heart is joyous

in the sunny October hours,

in the cloudless nights of the full moon,

as we toil from morning till night

to plough the land.